Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski

20 lat Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski.

10 lat Warsztatu Terapii Zajęciowej

 

AUTOR:ANIELA SKORUPIŃSKA

 

Grudniowy, świąteczny okres jest czasem szczególnym. Również dla historii Stowarzyszenia ma on znaczenie, bowiem w dniu 8 grudnia 1990 r. grupa rodziców, z panią Barbarą Kucharską na czele, postanowiła nadać ramy formalne swoim dotychczasowym działaniom. Wynikiem tego spotkania było powstanie Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski, zarejestrowane oficjalnie w lutym 1991 r., a które później, na cześć jednego ze współzałożycieli, darczyńców i wieloletniego współprzewodniczącego, otrzymało imię Leszka Grajka.

Głównym i najważniejszym celem Stowarzyszenia była i jest pomoc osobom z niepełnosprawnością. Rodzice, którzy zaangażowali się w jego powstanie, chcieli, aby ich dzieci mogły korzystać ze specjalistycznej opieki i systematycznej terapii, bo tylko te dwa warunki mogą sprawić, że efekty rehabilitacji zostaną osiągnięte. Założenie, aby dzieci miały w życiu jak najlepiej, jest do dziś kontynuowane.

Na początku Stowarzyszenie tworzyła mała grupa osób, ale każdego roku podopiecznych przybywało. Pojawiły się kolejne dzieci, młodzież i dorośli z różnymi rodzajami niepełnosprawności, m. in. mózgowym porażeniem dziecięcym, zespołem Downa i innymi chorobami genetycznymi, autyzmem, niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami rozwoju psychomotorycznego, zaburzeniami metabolicznymi. W chwili obecnej Stowarzyszenie obejmuje opieką 295 osób z niepełnosprawnością z całego terenu Miasta i Gminy Swarzędz. Stopniowo został wypracowany kompleksowy system rehabilitacji. Zależnie od potrzeb i możliwości dzieci i młodzież mogą korzystać z różnych form terapii, m. in. z rehabilitacji ruchowej, logopedii, zajęć pedagogicznych z elementami integracji sensorycznej, dogoterapii, hipoterapii, spotkań z psychologiem, zajęć na basenie itp. Dużym sukcesem SPDST jest stworzenie systemu opieki, który odznacza się zasadą ciągłości. W miarę dorastania członkowie Stowarzyszenia mogą korzystać z kolejnych, właściwych dla wieku, form wsparcia.

Najmłodsi podopieczni, nawet kilkumiesięczni, korzystają głównie z tzw. wczesnej interwencji. W jej ramach uczestniczą w zajęciach wspierających rozwój psychomotoryczny. Zajęcia odbywają się w salach użyczonych Stowarzyszeniu przez Gimnazjum nr 3 w Swarzędzu. Całe wyposażenie i specjalistyczny sprzęt został zakupiony z funduszy uzyskanych w wyniku wpłaty 1% podatku dochodowego, a remont zrobili rodzice najmłodszych dzieci.

Dla starszych dzieci organizowane są zajęcia popołudniowe. Raz w tygodniu dzieci spotykają się w siedzibie Stowarzyszenia i razem, w grupie, uczestniczą w terapii pedagogicznej i rehabilitacji ruchowej. Wszyscy zaangażowani w działalność SPDST starają się, aby dzieci uczyły się poprzez zabawę i doświadczanie. Są to najskuteczniejsze i zarazem najprzyjemniejsze sposoby wzbogacania umiejętności i osiągania kolejnych etapów rozwoju życiowego.

Przy Stowarzyszeniu prężnie działa Warsztat Terapii Zajęciowej. Powstał on 1 lutego 2001 r. w pawilonie na Osiedlu Kościuszkowców. W specjalistycznych pracowniach (krawieckiej, plastycznej, technik różnych, komputerowej, ceramicznej, gospodarstwa domowego i stolarskiej) dorosłe osoby z niepełnosprawnością doskonalą swoje umiejętności zawodowe. Ta forma aktywizacji ma na celu wsparcie ich w realizacji ról społecznych dorosłego człowieka i jest próbą wdrożenia do pracy zawodowej na otwartym rynku pracy.

W systemie opieki brakuje jeszcze ostatniego ogniwa, jakim byłby dzienny dom opieki lub hostel. Ta forma opieki i terapii skierowana jest do osób starszych, które z powodu niepełnosprawności potrzebują szczególnej pomocy w codziennym funkcjonowaniu.

Zajęcia ze specjalistami, w których mogą uczestniczyć wszyscy podopieczni, odbywają się najczęściej w formie spotkań indywidualnych. Pozwala to na dokładne dostosowanie programu terapii do umiejętności i potrzeb dziecka.

Rodzice otrzymują wskazówki, jak pracować z dzieckiem w domu, jak rozwiązywać problemy związane z codzienną opieką i funkcjonowaniem.

Pracownicy Stowarzyszenia wykorzystują wiele metod terapii, sięgają także po metody alternatywne i nowoczesne. Przykładem takich metod jest np. hipoterapia, którą Stowarzyszenie stosuje od blisko dwudziestu lat (wprowadziło ją jako jedno z pierwszych w tego typu jednostkach w kraju) i ma w związku z tym spore doświadczenie.

Do tradycji przeszły już niektóre imprezy organizowane przez Stowarzyszenie. Co roku latem w sadzie państwa Hayto w Gruszczynie odbywają się półkolonie. Uczestnicy nabywają tam różne umiejętności i sprawności prawie „harcerskie”, m. in. codziennie ćwiczą jazdę konną. Nabyte umiejętności prezentowane są później na Powiatowych Igrzyskach Sprawnych Inaczej.

Stowarzyszenie organizuje i bierze udział w wielu wystawach i kiermaszach prac plastycznych. W miesiącu wrześniu, już od kilku lat Stowarzyszenie razem z innymi zaprzyjaźnionymi grupami, organizuje w kościele p.w. Matki Bożej Miłosierdzia na Osiedlu Kościuszkowców w Swarzędzu Przegląd Piosenki Religijnej Osób Niepełnosprawnych, tzw. Anielskie Śpiewogranie.

Każdy rok imprez kończy spotkanie podopiecznych na Balu z Mikołajami w holu Gimnazjum nr 3 im. Polskich Noblistów.

Stowarzyszenie korzysta z pomocy i wsparcia wielu osób i instytucji – władz gminy, powiatu, województwa, wielu firm i prywatnych darczyńców.

Są to ludzie z wielkim sercem, którzy widząc problemy, mają ochotę wesprzeć Stowarzyszenie w ich pokonywaniu. Przekazywane jest nie tylko wsparcie materialne w postaci funduszów na zakup sprzętu czy sfinansowanie działalności SPDST, ale także pomoc organizacyjna i doradcza.

Wielki wkład w rozwój działalności Stowarzyszenia mają osoby przekazujące 1% swojego podatku dochodowego. Fundusze pozyskane z tego tytułu pozwalają na realizację większych projektów. Z tych środków np. w 2009 r. został zakupiony sprzęt rehabilitacyjny i namiot do hipoterapii.

W Stowarzyszeniu działa grono aktywnych wolontariuszy młodzieżowych, którzy poświęcają swój wolny czas i razem z podopiecznymi uczestniczy w zajęciach lub pomagają w organizowaniu imprez i spotkań.

Historia Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski nierozerwalnie łączy się z jego przewodniczącą – Barbarą Kucharską. Stała się ona „znakiem firmowym” Stowarzyszenia i jest rozpoznawana już w wielu urzędach i organizacjach, które działają na terenie Swarzędza i Poznania. Od początku istnienia Stowarzyszenia czuwa nad jego działalnością, poświęcając jego sprawom każdą chwilę. Także mieszkańcy miasta docenili jej pracę i w roku 2001 wybrali Swarzędzaninem Roku, a jeszcze wcześniej, bo w marcu 1998 r. przyznali tytuł Zasłużony dla Miasta i Gminy.

 

 

Źródło: Zeszyty swarzędzkie 2010  <--KLIKNIJ TUTAJ

 

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE STOWARZYSZENIA  www.spdst.org.pl

 

 

logo

Odwiedza nas 7 gości oraz 0 użytkowników.


Copyright © 2013. All Rights Reserved.