szkolazamkowaszkolazamkowaszkolazamkowaszkolazamkowaszkolazamkowaszkolazamkowaszkolazamkowaszkolazamkowa

Szkoła na ul. Zamkowej

 

 

 

HISTORIA SZKOŁY

ZARYS HISTORII SZKOŁY DO 1994 R.

Szkoła Podstawowa Nr 1 może pochwalić się najdłuższą historią spośród swarzędzkich szkół. Historia szkoły splata się nierozłącznie z historią Polski i dziejami Swarzędza. Udokumentowane początki Jedynki sięgają I połowy XIX stulecia.

Szkołę otwarto 3 listopada 1834 r., jako katolicką szkołę ludową. Przez całe dziesięciolecia szkoła, do której chodziły kolejne pokolenia swarzędzkich dzieci, oferowała naukę przede wszystkim w języku niemieckim. Działała przecież na ziemiach polskich zaboru pruskiego. Mimo to wielu Polaków – katolików – mieszkańców Swarzędza, właśnie tej szkole zawdzięczało początki i podstawy swojej edukacji.

Idea utworzenia w Swarzędzu szkoły pojawiła się już w latach dwudziestych XIX wieku. Jednak dopiero w 1832 r. zakupiono na terenie wsi Swarzędz działkę wraz z domem (czworakiem), który przystosowano dla potrzeb szkoły.
Od momentu powstania nad szkołą nadzór sprawowała inspekcja kościelna. W 1874r. wprowadzono świecką inspekcję szkolną. Nadzór świecki sprawowały kolejno nad szkołą władze niemieckie, a od 1919r. – władze polskie.

Naukę w polskiej szkole po odzyskaniu niepodległości podjęto dopiero 12 maja 1919 r. z powodu braku kadry nauczycielskiej i podręczników szkolnych. Od 1927 r. do tzw. katolickiej szkoły powszechnej zaczęły uczęszczać dzieci z rodzin ewangelickich. Lekcje odbywały się wtedy w trzech budynkach, z których 2 znajdowały się na terenie miasta i trzeci budynek, tzw.czerwony- na terenie wsi Swarzędz (obecna ulica Zamkowa).

Z dniem 16 stycznia 1934 r. istniejąca w Swarzędzu Publiczna Szkoła Powszechna została podzielona na szkołę męską nr 1 i żeńską nr 2.

3 marca 1934 r. szkoła otrzymała imię Stanisława Staszica oraz sztandar. 18 maja 1935 r. zmieniono nazwę na 7 klasową Publiczną Szkołę Powszechną im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Jednak już dwa lata później obchodzono Święto Patrona w dniu zgonu Stanisława Staszica.

30 listopada 1937 roku Inspektor Szkolny przemianował szkołę na Publiczną Szkołę Powszechną stopnia III im. Stanisława Staszica, ustanawiając zarazem rocznicę śmierci Stanisława Staszica Świętem Szkoły.

Od 1984 roku obchodzi Święto Patrona Szkoły w dniu 3 marca. W tym samym roku po raz pierwszy zaśpiewano hymn Staszicowe ziarno, do którego słowa napisał poznański literat Włodzimierz Ścisłowski, a muzykę skomponował ówczesny nauczyciel muzyki Edward Aleszczyk.

W 1921 roku powstała biblioteka szkolna, która rozpoczęła działalność od16 książek, w roku 1994 miała ich około 11 tysięcy.
W roku szkolnym 1991/1992 do holu szkoły powrócił krzyż symbol wiary chrześcijańskiej. Krzyże zawisły też w salach lekcyjnych obok herbu państwa.

Od 1 stycznia 1991 r. uchwałą Rady Miejskiej w Swarzędzu Nr VII/36/90 z 30.10.1990 roku oraz na podstawie porozumienia pomiędzy Kuratorium Oświaty w Poznaniu a Zarządem Miasta i Gminy placówki oświatowe zostały przejęte przez Gminę.

Swarzędzka Jedynka przeżyła wiele zmian i reorganizacji. Zmieniało się jej zaplecze, liczba sal, ilość dzieci

i nauczycieli. Zmieniały się władze, programy nauczania i podręczniki. Zmieniali się dyrektorzy i nauczyciele. Jedno pozostało niezmienne szkoła otworzyła okno na świat wielu pokoleniom Swarzędza. Stąd wielu z nich zabrało najpiękniejsze wspomnienia lat dziecięcych.

 

 

Na podstawie opracowania Pani Elżbiety Nawrockiej

 

Źródło: www.sp1swarzedz.pl/historia-szkoly/

 

logo

Odwiedza nas 3 gości oraz 0 użytkowników.


Copyright © 2013. All Rights Reserved.